L A D Y T I C K E T S

L A D Y T I C K E T S

L A D Y T I C K E T S ๐Ÿ˜

Especially for the ladies; grab your ladytickets (2 ladies on 1 ticket) now for LPSTCK invites RONNIE FLEX, DYLVN, GIO & manymore. ๐Ÿ’ƒ

Your monthly urban night out baby! ๐Ÿ’‹

Tickets: www.lpstck.eu ๐ŸŽŸ๏ธ
VIP: +31636494933 ๐Ÿพ